Okrašlovací
spolek
Kostelec

Co je Okrašlovací spolek Kostelec?

Žijeme v Červeném Kostelci a záleží nám na tom, jak vypadá. Chceme, aby hodnoty, které si město vytvořilo za dlouhá desetiletí a staletí přetrvaly i nadále. Chceme, aby byly akceptovány, udržovány a kvalitně včleněny do koncepce současného města. Chceme, aby byli obyvatelé města obklopeni historickou i kvalitní soudobou, plnohodnotnou architekturou a urbanismem založeným na respektu k dlouhodobému vývoji města. Záleží nám na nastavení a vývoji konpcetu a rozvoje města tak, aby byl oceňován i generacemi, které přijdou po nás. Máme zájem o ochranu kulturních hodnot, přírody a specifických míst města. Máme zájem o rozvoj města a veřejného prostoru s ohledem na ochranu zájmů obyvatel města, prohlubování komunikace mezi zástupci města a jeho občany formou veřejné diskuze, prezentace, výstavou a jinými prostředky, které povedou k širšímu povědomí o názoru obyvatel.

Mise

Cítit se v našem městě jako doma, protože každý to chceme mít doma hezké a příjemné pro život.

Členové

Ing. arch. Vratislav Ansorge (VA)
Michal Brand (MB)
Petra Brandová Viková (PB)
Mgr. Jan Kafka (JK)
Mgr. Pavel Mach (PM)
PhDr. Miroslav Novák (MN)
Ing. Hana Škodová (HŠ)

Databáze

prazdnedomy.cz

Kontakt

Adresa: 17. listopadu 37, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec
IČ: 03690105

Email: kontakt@os-k.cz
Web: os-k.cz
Facebook: facebook.com/OkraslovaciSpolekKostelec

Kontakt na předsedu spolku

Ing. arch. Vratislav Ansorge
Sokolská 317
549 41 Červený Kostelec

Telefon: 724 728 003

Okrašlovací spolek Kostelec je registrován do spolkového rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 9960, přidělné ič: 03690105, stanovy spolku, přihláška