Okrašlovací
spolek
Kostelec

Poděkování

Pan Milan Hruška nás požádal, abychom zveřejnili jeho článek s poděkování signatářům petice proti asfaltování cyklostezky v lesoparku Občina. Článek odmítlo zveřejnit město Červený Kostelec v Červenokosteleckém zpravodaji. Zveřejňujeme pro dokreslení názorového spektra a pro jedince, kteří si z nějakého důvodu myslí, že Okrašlovací spolek zastupuje pouze pár jedinců nespokojených s asfaltovou cyklostezkou v Občině.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem téměř třem stovkám občanů našeho města, kteří podepsali petici, která měla zabránit zničení lesoparku Občina kácením stromů, bagrováním a následnému zaasfaltování za účelem vybudovat cyklostezku. Také bych chtěl poděkovat panu starostovi, který se do poslední chvíle snažil najít kompromis tak, aby úsek od Batistu po Krčmařík zůstal v podobě ekologicky šetrného mlatového povrchu.

Bohužel, byli jsme demokraticky převálcováni asfaltovou lobby v čele s místostarostou Bergmannem. Nevadí mně ani tak to, že se tak stalo, ale to, JAK se to stalo. Šel jsem na uvedené jednání zastupitelstva se silným mandátem minimálně tří set spoluobčanů, kteří si obludný asfalt v lesoparku nepřejí a při jednání zastupitelstva jsem se dotázal, kolik spoluobčanů, důrazně si přejících asfalt v Občině, zastupují. Na tuto otázku jsem odpověď, bohužel, nedostal. Rovněž tak jsem nedostal odpověď na otázku, co tak výrazně zlepší pohyb cyklistů proti současnému stavu, kdy je pěšina v Občině kvalitně zhutněná mlatem a bez problémů cyklistům slouží. Na podporu asfaltu v Občině vystoupil jediný „nezávislý občan“ a to pan Pokorák, který naprosto vážně tvrdil, že bude skvělé nazout in-line brusle a vyrazit z autobusového nádraží ke hrázi Broďáku a zpět. Možná bude, jen bych mu ve sjezdu od Krčmaříku nepřál v zatáčce u mostku potkat malé dítě na odrážedle nebo maminku s kočárkem. Je také s podivem, že asfalt v Občině vyžaduje sice červenokostelecký podnikatel, ale podnikatel, jehož firma má sídlo v Praze a do rozpočtu města nepřispívá ani jednou korunou.

Shrnuto, podtrženo- asfalt v Občině důrazně požaduje pan Pokorák, možná ještě někdo neznámý a lehká nadpoloviční většina zastupitelů, od kterých nevymámíte, koho zastupují. Řečí suché statistiky se dá dovodit, že kdyby příznivců asfaltu bylo 20, tak při ceně této cyklostezky cca 12 milionů Kč, dostane každý příznivec finanční podporu od města a státu ve výši 600 000 tisíc korun. A to v době, kdy je v dezolátním stavu silnice od náměstí ke Konzumu, celý úsek od náměstí ke kinu a o silnici do Horního Kostelce ani nemluvě.

Proto vám všem slibuji, že budování cyklostezky budu bedlivě sledovat a dostanu-li příležitost, pokusím se osvětlit některé zajímavé vazby mezi některými zastupiteli, městským architektem a firmou, jejíž jednatel tak úporně prosazuje zaasfaltování našeho lesoparku.

Milan Hruška

PS:O dotaci na budování cyklostezky se může žádat pouze v případě, že stezka výrazně zlepší dopravu cyklistů do zaměstnání či na úřady. Prosím všechny, kteří do práce jezdí na kole přes Občinu, aby mě co nejdříve kontaktovali. Děkuji.

Autor článku není členem Okrašlovacího spolku Kostelec.
Obsah článku není oficiálním stanoviskem spolku, členové Okrašlovacího spolku nemusí souhlasit s jeho obsahem.