Okrašlovací
spolek
Kostelec

Zastupitelstvo Červeného Kostelce schválilo kontroverzní projekt cyklostezky v Občině

Ve čtvrtek 3. března 2016 zastupitelstvo dvě hodiny jednalo o stavbě cyklostezky, proti které se postavilo na 300 signatářů petice. Celý projekt vznikl bez veřejné diskuze před sedmi lety. Tehdy však město nedosáhlo na dotaci a cyklostezku proto nerealizovalo. Nyní byl projekt beze změny oprášen. Jakmile vešel ve známost, vyvolal negativní ohlas mnoha občanů. Podstatná část zhruba 1 km dlouhé cyklostezky vede totiž městským lesem Občina, který hojně využívají místní k procházkám a odpočinku. Les totiž leží doslova jen pár kroků od centra města. Oblíbená lesní pěšina k rybníku Krčmařík však má být nyní nahrazena 3 m širokou asfaltovou stezkou pro chodce a cyklisty. Zastánci cyklostezky argumentují potřebou odvést cyklisty mimo silniční dopravu. Cyklostezka však nikde nemá pokračování. U rybníka Brodský se napojuje na silnici k Zábrodí a na druhé straně cyklista vjede přímo do rušného městského provozu. Podle odpůrců cyklostezky bude navíc asfaltový povrch svádět cyklisty k rychlé jízdě a dojde tak k ohrožování chodců, především malých dětí. Především se však zcela změní charakter dosavadního lesního zátiší.

Kromě zmíněných občanů se proti asfaltové cyklostezce postavili také komise životního prostředí, architektonická komise i pořadatelé závodů psích spřežení. Rada města proto přišla s kompromisním řešením: místo asfaltového povrchu bude zvolen povrch mlatový, který bude pro lesní prostředí přirozenější a pro chodce příjemnější. V průběhu jednání však na zastupitelstvu vystoupil městský architekt, který stál u zrodu celého projektu, a prohlásil, že podle jeho informací odmítá projektant převzít za mlatový povrch zodpovědnost. Část členů rady včetně starosty R. Petráka byla tímto nenadálým sdělením nepříjemně zaskočena a padla otázka, jak je možné, že takovou informaci dostávají od městského architekta teprve na veřejném zasedání. Proto starosta navrhl, aby byl celý bod z důvodů nových skutečností stažen z jednání zastupitelstva. V radě však došlo k rozkolu a část koalice vedená místostarostou Bergmannem za pomoci opozice prosadila pokračování jednání. Následně byl rozdílem dvou hlasů schválen asfaltový povrch.

Pro úplnost dodejme, že součástí projektu je rovněž zhruba kilometrová cyklostezka na druhé straně města, která propojuje Svojsíkův park a Lhotu.

Členové Okrašlovacího spolku Kostelec

Ing. arch. Vratislav Ansorge
Michal Brand
Petra Brandová Viková
Mgr. Jan Kafka
Mgr. Pavel Mach
PhDr. Miroslav Novák
Mgr. Hana Nováková

Facebook nástěnka | InterKOS
Okrašlovací spolek Kostelec je registrován do spolkového rejstříku Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu L, vložce číslo 9960, přidělné ič: 03690105, stanovy spolku, přihláška